E. Hazım Tepeayran
Niğde'de doğan ve aynı ilde Rüştiye'yi bitiren Ebubekir Hazım Tepeayran, özel öğretmenlerden Arapça, Farsça ve Fransızca dersleri aldı. Katiplikle başladığı memurluk yaşamında valiliğe kadar yükseldi. Musul, Manastır, Bağdat, Sivas, Ankara, Hicaz, Beyrut ve Bursa valiliklerinde bulundu. Mütareke döneminde iki kez dahiliye nazırlığı yaptı. Bu görevi sürdürürken Kuvayi Milliye'ye yardım ettiği gerekçesiyle, 1920 yılında Damat Ferit tarafından tutuklanarak Kürt Mustafa Divan-ı Harbi'ne verildi. Önce idama ardından kürek cezasına çarptırıldı. Tevfik Paşa sadrazam olunca Askeri Mahkeme hakkındaki kararı bozdu ve Tepeayran tekrar valilik görevine atandı. Milli Mücadele'nin zaferle sonuçlanmasının ardından; 1939-1946 yılları arasında Niğde'den milletvekili seçilerek parlementoda bulundu.

Ebubekir Hazım Tepeayran, önce çocukluğu daha sonra da valilik yaptığı sırada tanıştığı Anadolu köyleriyle ilgili izlenimlerini gerçek ve nesnel bakış açısıyla anlattığı "Küçük Paşa" adlı romanıyla edebiyat tarihimizde iz bırakmıştır. Nabizade Nâzım'ın "Karabibik" adlı romanının ardından "Küçük Paşa" köy romancılığımızın en önemli ikinci eseri olarak kabul edilmektedir. Bu romanda Tepeayran, köylü bir kadın ile oğlunun yaşam biçimini anlatmış ve yerel dilin kalıplarına özen göstermiştir.

5 Haziran 1947'de yaşamını yitiren Ebubekir Hazım Tepeayran'ın birçok kitabı ölümünden sonra basılmıştır.

Eserleri:
Eski Şeyler (1910), Küçük Paşa (1910), Zalimane Bir İdam Hükmü (Otobiyografi-1946), Canlı Tarihler (1957)